Uncategorized

Panata ng Botanteng Pilipino para sa Kalikasan

COMELEC Spokesperson Atty. James Jimenez joins environmental advocates in reciting a voter’s pledge to keep the well-being of the people and the environment in mind at an event held in Plaza Miranda, Quiapo ahead of the May 13 mid-term polls.  

Ako, bilang isang
botanteng Pilipino, ay nangangakong maninindigan para sa isang pamahalaang nagpapahalaga
at nagsusulong ng kabutihan ng mamamayang Pilipino at ng kanyang kapaligiran.

Upang
makamit ito, ako’y nangangako:


– Na ipagkakaloob ko
lamang ang aking boto sa kandidatong inaasahan kong aalagaan ang kalikasan at
tututol sa mga pwersang sisira o makapipinsala dito;

– Na aking iwawaksi ang
mga kandidatong nagpakita ng pagiging mapag-aksaya at kawalang pagpapahalaga sa
kalikasan sa panahon ng kampanyahan; at

– Na, higit dito, aaralin
kong mabuti ang kwalipikasyon ng mga kandidato batay sa mga katangian ng
pagiging Malinis, Maayos, Matipid, Mapanindigan, Marangal, Mapayapa, Makatao,
Maka-kalikasan, at Maka-Diyos.

Ipinapangako ko ang
lahat ng ito, bilang isang responsable at makakalikasang botanteng Pilipino.
Kasihan nawa ako ng Maykapal na Siyang nag-atang sa akin ng responsibilidad bilang
tagapangasiwa ng Kaniyang sangnilikha.