Uncategorized

“Running Priest” May Ispesyal na Dasal para sa Kalinisan ng Traslacion 2016 (“Nawa’y hugasan po Ninyo ang aming mga puso, isip at kaluluwa upang amin ding makita ang kasalanan ng pagkakalat” – Fr. Robert Reyes, OFM)

Bilang pakikiisa sa panawagan ng Simbahang
Katoliko, gobyerno at ng EcoWaste Coalition na iwasan ang paglikha ng
sangkaterbang basura sa paggunita ng Traslacion, isang paring Pransiskano ang
kumatha ng isang dasal upang hilingin ang kaukulang kapatawaran at patnubay ng
Mahal na Poong Nazareno.
Sa isinagawang programa ng EcoWaste Coalition kahapon sa
tapat ng Simbahan ng Quiapo ay unang binasa ang “Panalangin sa Poong Nazareno
para sa Kalinisan ng Kalooban at Kapaligiran” na kinatha ni Fr. Robert Reyes,
OFM, na bantog sa bansag na “running priest.”
Nagpasalamat at nagbigay-papuri si Fr. Reyes sa Poong
Nazareno.  “Salamat po sa taunang
paggunita sa inyong pagpapakasakit para sa amin. Dulot po Ninyo ang lakas ng
loob sa aming dumaraan sa sari-saring hirap at pagsubok,” wika niya.
“Nawa’y sa pamamagitan ng aming paglahok sa Traslacion,
tunay ngang mahugasan ang anumang nagpapabigat sa aming buhay, kabuhayan at
kalooban,” sabi niya.
“Mahugasan nawa ang aming mga kasalanan: tulad ng di
pagkakasundo sa aming mga pamilya, pamayanan, pagawaan, opisina at  saan man; ng kawalan ng pakiramdam at
pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay at sa mga nangangailangan at ng
pagmamatigas at di pagpapatawad sa iba,” 
hiling niya.
Sa kabilang banda, sinabi ni Fr. Reyes na “taon-taon po
tuwing Translacion tila hindi namin nakikita kung paano namin pinahihirapan at
pinaparusahan ang kapaligiran at kalikasan sa tone-toneladang basura na
ikinakalat naming habang dinadaos ang Traslacion.”
“Samantalang kinikilala namin ang Inyong pagpapakasakit
tila bulag naman kami sa dulot naming pasakit sa kapaligiran at kay Inang
Kalikasan,” dagdag niya.
Dahil dito, humingi si Fr. Reyes ng kapatawaran sa Poong
Nazareno at hiniling sa Kanya na buksan ang mga puso at isip ng mga deboto sa
kanilang responsibilidad kay Inang Kalikasan.
“Nawa’y makita namin at tuluyan nang itigil ang aming
kapabayaan, kawalan ng galang at pagmamahal kay Inang Kalikasan na dahilan ng
kanyang abang kalagayan,” wika niya.
“Nagkakasala din po kami kay Inang Kalikasan. Tulad ng
mga nagpahirap sa Inyo, Mahal na Poong Nazareno, muli namin kayong
pinahihirapan sampu ni Inang Kalikasan sa lason ng aming basura at kalat,” sabi
niya.
“Nawa’y hugasan po Ninyo ang aming mga puso, isip at
kaluluwa upang amin ding makita ang kasalanan ng pagkakalat. Nawa’y sa
pamamagitan ng Traslacion tunay na luminis nawa ang kalooban ng lahat at  luminis din ang ating kapaligiran,” dasal
niya.
-end-
“Panalangin sa Poong Nazareno Para sa Kalininsan ng
Kalooban at Kapaligiran”
Para sa Traslacion 2916
Ni Fr. Roberto P. Reyes, OFM

Pasalamat at Papuri sa Inyo Poong Nazareno. Salamat po sa
taunang paggunita sa inyong pagpapakasakit para sa amin. Dulot po Ninyo ang
lakas ng loob sa aming dumaraan sa sari-saring hirap at pagsubok. Lumalakas
kami dahil nasasalamin ang inyong paghihirap sa aming  buhay. Tinitiis namin  ang sari-saring kasalatan: sa  pagkain, gamot, maayos na bahay, baon ng mga anak
na pumapasok at marami pang iba. Ito po ang dahilan ng pagdagsa ng mga debotong
lumalahok sa Traslacion. Hangad namin ang inyong mahiwagang biyaya  para sa kalutasan ng aming mga problema.  Inaalay po namin sa Inyo ang aming
paglalakad, pagtitiis sa init, gutom, uhaw at hirap ng katawan. Buhay na  buhay ang aming pananalig sa inyong kabutihan
at pagmamalasakit sa aming maliliit at karaniwang mamamayan. Isa din po sa
aming mahahalagang kahilingan  ang
paglilinis o pagdadalisay ng aming kalooban. Nawa’y sa pamamagitan ng aming
paglahok sa Traslacion, tunay ngang mahugasan ang anumang nagpapabigat sa aming
buhay, kabuhayan at kalooban. Mahugasan nawa ang aming mga kasalanan: tulad ng
di pagkakasundo sa aming mga pamilya, pamayanan, pagawaan, opisina at  saan man; ng kawalan ng pakiramdam at pagmamalasakit
sa mga mahal sa buhay at sa mga nangangailangan at ng pagmamatigas at di
pagpapatawad sa iba.
Subalit sa panahong ito, nais
din po Ninyo na aming makita ang Inyong paghihirap na nasasalamin sa
kapaligiran at kalikasan. Isa pong mahalagang paalala ni Papa Francisco sa
“Laudato Si” ang sumusunod: “Ang kapaligiran ay isang yaman ng lahat, pamana sa
buong sangkatauhan at pananagutan ng lahat. Anumang inaari ay para lamang
pangalagaan sa ikabubuti ng lahat. Kung hindi natin ito gagawin, dadalhin natin
sa ating konsensiya ang bigat ng pagtalikod sa pag-iral ng iba.” (Laudato Si
bilang 95)  Taon-taon po tuwing
Translacion tila hindi namin nakikita kung paano namin pinahihirapan at
pinaparusahan ang kapaligiran at kalikasan sa tone-toneladang basura na ikinakalat
namin habang dinadaos ang Traslacion. Samantalang kinikilala namin ang Inyong
pagpapakasakit tila bulag naman kami sa dulot naming pasakit sa kapaligiran at
kay Inang Kalikasan. O Poong Nazareno patawarin po Ninyo ang aming kapabayaan
at sa aming pagkakasala ng “pagtalikod sa pag-iral ng iba.” Hugasan po Ninyo
ang aming kakitiran maging ang kabulagan ng aming paningin. Dapat lang po sa
pagsama namin sa Traslacion, ang paglalakbay na gumugunita sa Inyong paghihirap
at kamatayan ay higit na mabuksan ang aming mga mata, puso at kaisipan. Nawa’y
makita namin at tuluyan nang itigil ang aming kapabayaan, kawalan ng galang at
pagmamahal kay Inang Kalikasan na dahilan ng kanyang abang kalagayan. Hindi
lang po kami nagkakasala sa sarili, sa kapwa, sa mga mahal sa buhay, mga
kaibigan, sa bansa o sa simbahan. Nagkakasala din po kami kay Inang Kalikasan.
Tulad ng mga nagpahirap sa Inyo, Mahal na Poong Nazareno, muli namin kayong pinahihirapan
sampu ni Inang Kalikasan sa lason ng aming basura at kalat.
O Poong Nazareno hugasan po Ninyo ang aming mga
pagkakasala sa sarili, sa kapwa at sa sambayanan. Nawa’y hugasan po Ninyo ang
aming mga puso, isip at kaluluwa upang amin ding makita ang kasalanan ng
pagkakalat. Nawa’y sa pamamagitan ng Traslacion tunay na luminis nawa ang
kalooban ng lahat at  luminis din ang
ating kapaligiran.

Amen.